Jelena Kostić - "Uz prave savete do funkcionalnog lanca snabdevanja u Srbiji"

#dijalog-sa


Ukoliko želite da radite u oblasti upravljanja lancem snabdevanja neophodno znanje ne možete da steknete u visokoškolskim ustanovama u Srbiji. To je moguće jedino kroz radno iskustvo na nekoj od pozicija u okviru lanca snabdevanja.


Lanac snabdevanja podrazumeva sve transfere fizičkih dobara i usluga potrebnih za proizvodnju robe i način plasiranja na tržište kako bi zadovoljila potrebe kranjeg korisnika.


Naša sagovornica Jelena Kostić, konsultant za mala i srednja preduzeća i mentor predstavila nam je kako su ljudi koji u okviru ove profesije rade doživeli COVID krizu i šta u oblasti lanca snabdevanja podrazumeva „nova realnost“?


Najznačajnije radno iskustvo za Jelenu bilo je u radu u Operacijama u okviru kompanije British American Tobacco.

Ovde sam za 14 godina imala priliku da konstantno učim i razvijam sebe, ljude i timove i istovremeno u multinacionalnom okruženju radim sa veoma kvalitetnim ljudima.“

 

Nova realnost u lancu snabdevanja


1.      Kako izgleda „nova realnost“ poslovanja u oblasti lanca snabdevanja koja nas je zadesila u vreme COVID19 pandemije?

Nova realnost kojoj svedočimo je potreba za brzom promenom i prilagođavanjem. Već uspostavljeni lanci snabdevanja su pod velikim izazovom jer sve što je do skoro davalo dobre rezultate više nije validno. Ovo se promenilo bukvalno preko noći. Većina firmi nije upravljala rizicima unapred i bila je primorana da brzo reaguje kako bi stabilisala poslovanje.


Neka brza rešenja su se našla, ali samo proaktivne firme koje žele da stvari suštinski promene će moći da to i održe. Ako se pogledaju zvanične brojke finansijski uticaj pandemije na pad bruto dodate vrednosti u Srbiji i okolnim zemljama najveći je u oblasti turizma, transporta, trgovine i proizvodnje. Upravo oblasti gde treba uspostaviti nove i fleksibilnije lance snabdevanja.


2.      Na koji način su se srpski preduzetnici izborili sa izazovima koje nam je pandemija kovidom donela?


Srpski preduzetnici su žilavi i svako od njih se snalazio na svoj način. Svi su bili primorani da za vrlo kratko vreme prilagode način svog poslovanja, procene novonastale rizike i pokušaju da ih smanje. Nađeni su novi modeli poslovanja ali održivost uz potpuno nove okolnosti je vrlo upitna.

 

Razvoj ljudi i razvoj procesa


3.      Koji modeli poslovanja trenutno funkcionišu u okviru supply chain-a i kako ih unaprediti?


Modeli poslovanja u lancu snabdevanja zavise od zrelosti firme i njenog razvoja, a posebno od vizije poslovanja. Važno je razvijati se na dva fronta: razvoj ljudi i razvoj procesa uz uvođenje novih tehnologija u onoj meri koja je adekvatna za konkretnu firmu. U novoj realnosti je prvenstveno bitno drugačije shvatanje ljudi i ljudskog kapitala kao i ozbiljno bavljenje analizom procesa u firmi uz ubrzano uvodjenje novih tehnologija.

 

4.      Koliki je značaj profesija koje su iz oblasti lanca snabdevanja i zašto?


Lanac snabdevanja, znanje i sva zanimanja iz ove oblasti su u Srbiji još uvek nedovoljno prisutni. Ima malo obrazovnih profila koji se time bave i to samo u nekom delu tako da se već godinama ljudi u ovoj profesiji obučavaju na poslu. Firme svaka na svoj način rade na razvoju ljudi uz manju ili veću pomoć sa strane. Izuzetno je bitno da se sa fakultetima radi na programima koji bi ovaj nedostatak u obrazovanju nadomestili i omogućili da mladi ljudi dođu spremniji u kompanije i odmah krenu sa radom.

 

5.      Šta Vas je podstaklo da karijeru usmerite u pravcu samostalnog biznis konsultanta?


Na to je uticalo više faktora i kao većina stvari u životu. Izuzetno cenim preduzetnike, njihovu hrabrost da pokrenu sopstveni posao i snagu da posao održe. Verujem da Srbiji treba novo poslovno okruženje i želim da dam svoj doprinos. Znanje i iskustvo koje sam stekla želim da podelim i pomognem malim i srednjim preduzećima. Posao konsultanta i mentora je kao i svaki drugi veoma izazovan, ali mene profesionalno ispunjava i radujem se kad vidim da i nakon završenog projekta preduzeće nastavlja da raste . Većini preduzeća treba malo praktičnih ali istovremeno pravih saveta  posle kojih brzo krenu da rade možda ne i više ali svakako  pametnije.  


Budućnost Supply Chain-a u Srbiji i udruživanje


6.      Koliko je udruživanje i podrška profesije važna za razvoj lanca za snabdevanje u Srbiji i regionu?


Udruživanje i podrška su mnogo važni, a nažalost potrebe za organizovanim udruživanjem su i dalje mnogo veće od aktivnosti koje postoje u Srbiji i regionu. Na tome treba raditi ozbiljno i uz podršku institicija. Prethodnih godina sam se i lično angažovala u tom pravcu kroz udruženja i projekte. Ono što primećujem je da u Srbiji imamo kritičnu masu a polako će se udruženja i okupljanja omasoviti.


7.      Budućnost Supply chain-a u Srbiji?


Budućnost lanca snabdevanja može biti pozitivna i svetla. Srbija i njeni privrednici nikada ne odustaju. Već sada ima mnogo kvalitetnih i dobrih privrednika koji su prepoznali suštinu i važnost razvoja lanca snabdevanja. Ukoliko se paralelno sa novim tehnologijama primeni i krene u razvoj pravih veština kod ljudi koji imaju potencijal, imaćemo srećne ljude i jaka preduzeća i lance snabdevanja.

 

Jelena naglašava da njen radni dan sada traje mnogo duže jer radi od kuće.


Sada je moj radni dan potpuno drugačiji u odnosu na radni dan u kompaniji. Imam veću slobodu da svoje vreme uskladim sa porodičnim obavezama, ali to takođe znači da radni dan duže traje.


Slobodno vreme Jelena provodi sa porodicom u raznim zajedničkim aktivnostima. Trude se da provode dosta vremena u prirodi, putuju i upoznaju ljude, kulture i nove predele naše lepe Srbije.


Da biste voleli zemlju u kojoj živite potrebno je da je upoznate, istražite i uživate u svim predelima i čarima koje ona krije. Srbija ima sve, kvalitetne ljude, dobre preduzetnike, mlade ljude koji žele da rade, uče i napreduju, a za napredak uvek je potrebno samo malo.

Malo podrške institucija, malo lične volje i malo pravih saveta iskusnijih kolega.

Podeli ovaj blog