Koraci do sertifikata o stručnoj kompetentnosti vozača - „CPC“

#najnovije-vesti


Ko su profesionalni vozači?


Profesionalni vozač je vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku.


Šta je početna kvalifikacija?


Profesionalni vozači za obavljanje svog posla moraju da imaju stečenu početnu kvalifikaciju, što u praksi znači da vozač, kada upravlja vozilom navedenih kategorija MORA imati kod sebe kvalifikacionu karticu vozača.

Da bi se dobila kartica vozača najpre mora da se dobije Sertifikat o stručnoj kompetentnosti - „CPC“ koji predstavlja dokument kojim se potvrđuje početna kvalifikacija - početni CPC.


Da bi vozač obavljao posao profesionalnog vozača treba da ima dva dokumenta:

  1. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti – kojim se potvrđuje početna kvalifikacija, i
  2. Kvalifikaciona kartica vozača – koja se dobija na osnovu sertifikata i koju vozač mora uvek da nosi sa sobom kada upravlja vozilom kategorija: neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E 


Osnovna obukaOsnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova

  • Osnovnu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju.

Osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova

  • Osnovnu ubrzanu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim obrazovnog profila vozač motornih vozila.

Dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova

  • Dodatnu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu obuke (280 nastavnih časova), a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.

Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova

  • Dodatnu obuku za sticanje početnog SRS pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu ubrzane obuke (140 nastavnih časova) ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto.

Dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova

  • Dopunsku obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova pohađa vozač koji nije položio stručni ispit za sticanje početnog SRS u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC.Periodična obukaOd momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača (čiji je rok važenja 5 godina), počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova od kojih najviše 2 časa mogu biti praktična, a koja se mogu izvoditi i na simulatoru.O ispituNakon završene obavezne obuke, vozač koji je prisustvovao odgovarajućoj obuci u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja za tu vrstu obuke, stiče pravo da polaže stručni ispit. Stručni ispit sastoji se od:


  • Pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koji zahtevaju direktan odgovor ili kombinaciji ovih pitanja.
  • Zadataka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Ispit se sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru i traje dva sata.

Uspeh vozača na stručnom ispitu se iskazuje ocenom ''položio '' ili ''nije položio ''. Da bi položio stručni ispit, vozač mora ostvariti najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova.

Rezultate stručnog ispita Agencija za bezbednost u saobraćaju objavljuje na svojoj internet stranici najkasnije 7 dana od dana polaganja.Izdavanje sertifikata i karticaZahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice podnosi vozač lično, u isključivo ovlašćenoj ekspozituri AMSS i slično, u kojima se može odmah izvršiti plaćanje naknada za sertifikat i karticu.


LOKACIJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA I KARTICA


Više informacijaZakonski okvir


Usklađenost našeg nacionalnog zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom iz ove oblasti omogućava našim vozačima da nesmetano obavljaju prevoz preko teritorija zemalja članica Evropske unije, uz posedovanje kvalifikacione kartice za vozače pri obavljanju prevoza.

 


AMSS – POČETNI CPC


Prijava fizičkog lica za obuku

1.   Prijava – Kompletno i uredno popunjena prema uputstvu,

2.   Fotokopija ili ispis lične karte vozača,

3.   Fotokopija vozačke dozvole,

4.   Fotokopija školske diplome o stečenom obrazovanju,

5.   Fotografija vozača 25x35mm, ne starija od 6 meseci

6.   Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (potrebno za dodatnu obuku D kategorije – 35 časova)

7.   Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (potrebno samo ukoliko ste položili za C kategoriju, a ne posedujete kvalifikacionu karticu vozača)

8.   Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača, NOTAR (potrebno ukoliko vozač ne predaje lično zahtev)

9.   Izjava o pristanku na obradu ličnih podataka AMSS CMV

10. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije početne obuke – Plaća se agenciji za bezbednost saobraćaja – Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev (Za informacije o uplati kontaktirati Agenciju za bezbednost u saobraćaju),

11. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja početne obuke – AMSS CMV – uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev

 

Obavezna osnovna ubrzana obuka 140 časova

 

Primer uplatnice:

 

undefined


 

Informacije korišćenje sa:

https://www.amss.org.rs/

https://www.abs.gov.rs/sr/

 

Podeli ovaj blog